Portfolio

ประวัติการทำงานที่ผ่านมาของผมครับ

 

2011-2012
ช่วงนั้นผมพึ่งเรียนจบจากมหาลัยครับ ทำงานที่แรกก็ได้รับมอบหมายให้สร้างรายงานต่างๆ ขององค์กร ผ่านโปรแกรม Crystal Report ซึ่งรายงานจะแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ หรือข้อมูลแบบ snapshot หากเป็นข้อมูลในอดีต โดยใช้ภาษา SQL เข้าไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลครับ ได้ออกแบบแผนการทดสอบและทำการทดสอบทั้งช่วง Unit Test คือเทสเบื้องต้นของตัวเองก่อน ช่วง SIT(System Integration Test) คือเทสร่วมกับระบบอื่นๆ ฐานข้อมูลอื่นๆมากขึ้น และ UAT(User Acceptance Test) คือเทสกับผู้ใช้งานจริงๆ ด้วยข้อมูลจริงครับ

 

2012-2013
ได้ไปทำโปรเจคใหม่ ทำหน้าที่ Data Migration โดยการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ SAP ในส่วน CO Module ครับ เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก จากหลายๆแผนก หลายประเทศ จึงจำเป็นต้องเขียน VBA มาช่วยรวบรวมข้อมูลเป็นก้อนเดียว แล้วนำมาตรวจสอบ แล้วกระจายข้อมูลกลับไปยังผู้รับผิดชอบข้อมูลแต่ละคน บันทึกจำนวนข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและไม่ผ่านการตรวจสอบ ซึ่งในส่วนนี้ใช้ Excel VBA จัดการครับ แต่ส่วนโปรแกรมสำหรับตรวจสอบข้อมูลนั้นใช้ฐานข้อมูล MS Access เป็นตัวช่วยตรวจสอบครับ แล้วใช้ LSMW ซึ่งเป็นโปรแกรมใน SAP เพื่อทำโปรแกรมสำหรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ SAP ครับ

 

2014-2017
ได้โอกาสไปคุมทีม Data Migration เพื่อนำข้อมูลจากระบบเก่าเข้าสู่ระบบ SAP ทั่วประเทศครับ ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเก็บข้อมูลความต้องการ และเงื่อนไขในการทำความสะอาดข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ เขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบข้อมูล และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบครับ ออกแบบแผนการทำงานและอัพเดทสถานะงานให้ Project Manager ครับ พอหลังจากโปรเจคนี้จบ ก็เริ่มส่วนการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำ Excel มาดึงข้อมูลจากหลายๆแหล่งและนำมาแสดงข้อมูลสรุปเป็นกราฟต่างๆ เพื่อให้สามารถเห็นในหลายๆด้าน เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจต่อไปครับ และได้ทำรายงานแบบ Business Intelligence ที่เป็นรายงานแบบยืดหยุน หมายความว่า รายงานสามารถสลับเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามมุมมอง ทั้งเชิงลึก หรือ เชิงกว้าง ตามที่เราเลือกแล้วรายงานจะปรับเปลี่ยนตามมุมมองที่เลือกอัตโนมัติครับ

 

2018 – ปัจจุบัน
ได้ย้ายไปทำที่ลูกค้าใหม่ครับ โดยเป็น Functional Lead โดยดูแลทีมให้ทำงานอย่างถูกต้อง ตรวจสอบผลกระทบจากความต้องการใหม่ๆ ตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าสู่ระบบใหม่ถูกต้องหรือไม่ และดูแลส่วนการขึ้นระบบใหม่ ซึ่งจะมีสิ่งที่ต้องทำมากมายเช่น การทำความสะอาดข้อมูลในระบบเก่า การประสานงานการดึงข้อมูลเพื่อนำมาตรวจสอบ และอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการขึ้นระบบในแต่ละรอบครับ

 

ปัจจุบันได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับ RPA(Robotic Process Automation) ซึ่งเป็นการพัฒนา Robot หรือ Bot เพื่อมาช่วยงานคนที่ทำงานมีรูปแบบซ้ำๆ งานที่ทำมีจำนวนมาก หรือใช้เวลาทำงานมาก โดยให้ Bot มาทำงานแทนแบบอัตโนมัติครับ…