Browsing Category : Power BI

[DAX] DateDiff Function


สวัสดีครับทุกท่าน สัปดาห์นี้เรามารู้จักสูตร DAX ที่ชื่อว่า DateDiff ของโปรแกรม Power BI กันครับ เป็นสูตรที่เกี่ยวกับการคำนวนระยะห่างของวันที่กันครับ เรามาลองมาดูกันเลยดีกว่าครับ   โครงสร้างสูตร DateDiff   DATEDIFF(<ช่วงวันที่1>, <ช่วงวันที่2>, <รูปแบบการคำนวนระยะห่าง>)   รายละเอียดสูตร DateDiffมีดังนี้ครับ <ช่วงวันที่1> = กำหนดช่วงวันที่ 1 สำหรับใช้หาระยะห่าง <ช่วงวันที่2> = กำหนดช่วงวันที่ 2 สำหรับใช้หาระยะห่าง <รูปแบบการคำนวนระยะห่าง> = เป็นการบอกรูปแบบการคำนวนระยะห่างของสองวัน โดยสามารถเลือกได้เป็นหน่วย วัน, ชั่วโมง, นาที, วินาที,  เดือน, สัปดาห์,ไตรมาส, ปี   มาดูตัวอย่างการใช้งานกันครับ จากตัวอย่างด้านบนเราจะมีข้อมูลวันที่ 1 Jan 2017 ถึง 10 Jan 2017   ตัวอย่างนี้เราจะหาระยะห่างเป็นหน่วยวัน ในระหว่างวันที่ 1 Jan 2017 ถึง 10…

Read More »

[DAX] Contains Function


สวัสดีครับทุกท่าน สัปดาห์นี้เรามารู้จักสูตร DAX ที่ชื่อว่า Contains ของโปรแกรม Power BI กันครับ เป็นสูตรที่ใช้สำหรับตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่สนใจอยู่หรือเปล่า เรามาลองมาดูกันเลยดีกว่าครับ  

Read More »

[DAX] ISFILTERED Function


สวัสดีครับทุกท่าน สัปดาห์นี้เรามารู้จักคำสั่ง DAX ของ PowerBI กันบ้างนะครับ นั่นก็คือสูตร ISFILTERED นั่นเองครับ เป็นสูตรที่ใช้สำหรับตรวจสอบว่าสถานะของข้อมูลที่สนใจนั้นถูก filter อยู่หรือเปล่า เรามาลองมาดูกันเลยดีกว่าครับ  

Read More »

[DAX] DISTINCTCOUNT Function


สวัสดีครับ บทความประจำสัปดาห์นี้ มารู้จักสูตร DISTINCTCOUNT กันครับ สูตรนี้สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากครับ และเป็นสูตรพื้นฐานที่ควรรู้ครับ เรามมาศึกษากันได้จากบทความนี้กันเลยครับ โครงสร้างสูตร DISTINCTCOUNT   DISTINCTCOUNT(Column name)   สูตร DISTINCTCOUNT นี้เป็นสูตรการนับครับ แต่ว่าจะนับเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกันเท่ากัน เช่นหากเจอสินค้า a เป็นสิบรายยการ เมื่อเราใช้สูตร DISTINCTCOUNT นับสินค้า a ก็จะนับได้เพียง 1 เท่านั้น เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับ   จากตัวอย่างจะเห็นว่า มีรายการการขายสินค้ามีทั้งหมด 15 รายการ แต่รายการที่ 1 และ 2 จะเป็นสินค้า a เหมือนกัน ถ้าเราอยากนับจำนวนสินค้าว่ามีกี่ชนิด เราสามารถใช้สูตร DISTINCTCOUNT นี้นับสินค้าที่ชื่อสินค้าได้เลยครับ   จะเห็นได้ว่า เมื่อใช้สูตรแล้วจะนับสินค้าแบบไม่ซ้ำกันได้ 14 ชนิด แต่รายการสินค้าจะมี 15 รายการ โดยมีสินค้า a ซ้ำกัน 2 บรรทัดนั่นเอง หากมีคำถามสงสัยในจุดไหน พูดคุยกันได้ที่…

Read More »

[DAX] RANKx Function


สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสูตร RANKX ซึ่งเป็นสูตรประเภท DAX ของ Power BI กัน แต่ท่านไหนที่ใช้ Excel อยู่ก็ศึกษากันได้นะครับ เพราะว่าสูตร DAX นี่ก็ใช้กับ Power Query ใน Excel เช่นกัน เรียกได้ว่าศึกษาครั้งเดียวได้นกสองตัว เอ้ยสองโปรแกรมเลยครับ ดีงามใช่ไหมครับ งั้นเรามาศึกษากันได้จากบทความนี้กันครับ   โครงสร้างสูตร RANKX RANKX(ตาราง, ค่าคอลัมม์สำหรับเช็คอันดับ, [ค่าตรวจสอบอันดับ], [การเรียงอันดับ]. [หากเจอค่าเท่ากันแล้ว อันดับถัดไปให้ข้ามหรือนับอันดับต่อ]) ในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ครับ **สัญลักษณ์ [] ครอบแปลว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ตาราง >> ชื่อตาราง ค่าคอลัมม์สำหรับเช็คอันดับ >> คอลัมม์ที่ไว้ตรวจสอบค่าว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่ [ค่าตรวจสอบอันดับ] >> เป็นเสมือน Key ไว้เทียบว่าค่านี้อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของช่วงข้อมูล [การเรียงอันดับ] >> เลือกใส่ระหว่าง ASC = ค่าน้อยที่สุดอยู่อันดับ 1 หรือ DESC = ค่ามากที่สุดอยู่อันดับ 1…

Read More »

[DAX] Related Function


สวัสดีครับทุกท่าน สัปดาห์นี้มารู้จักสูตร RELATED ของโปรแกรม Power BI กันนะครับ สูตรนี้มีวิธีที่ใช้ง่ายๆ เป็นการนำข้อมูลจาก Table อื่นมาใช้นั่นเองครับ มาดูรายละเอียดกันได้จากบทความนี้ครับ

Read More »

[DAX] Filter Function


สวัสดีครับทุกท่าน สัปดาห์นี้มารู้จักสูตร FILTER ของโปรแกรม Power BI กันนะครับ สูตรนี้ใช้อย่างไร แล้วกรองข้อมูลโดยใช้สูตรอย่างไร ศึกษากันได้จากบทความนี้ครับ

Read More »

[DAX] SWITCH Function


สวัสดีครับทุกท่าน สัปดาห์นี้เรามารู้จักคำสั่ง SWITCH ของโปรแกรม Power BI โดยคำสั่งนี้เป็นคำสั่งง่ายๆ ที่สามารถใช้ได้อย่างอเนกประสงค์มากๆเลยครับ เรามาลองมาดูกันเลยดีกว่าครับ

Read More »

[DAX] SumX Function


สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้เกี่ยวกับสูตร SUMX ของโปรแกรม POWER BI ครับ สูตรนี้มีหน้าที่อย่างไร แล้วต่างกับสูตร SUM ธรรมดาอย่างไร เราลองมาดูกันเลยครับ

Read More »