ประเภทการทดสอบโรบอทก่อนนำไปใช้งานจริง

เมื่อมีการพัฒนาโรบอทกันเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องมีการตรวจสอบว่าโรบอทนั้นสามารถทำงานได้ถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่ โดยการทดสอบนั้นเราจะมีการเตรียมเอกสารหนึ่งที่ชื่อว่า Test Script ที่บอกว่าสิ่งที่ต้องทดสอบนั้นมีการทดสอบอะไรบ้าง มีขั้นตอนการทดสอบอย่างไร ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้เป็นอย่างไร ซึ่งการทดสอบนั้นจะมีหลายๆวัตถุประสงค์ครับ โดยแต่ละการทดสอบมีดังนี้ครับ

1. Unit Test หรือการทดสอบเบื้องต้นจากผู้พัฒนาโปรแกรม ว่าสามารถทำงานได้หากทาง Developer มั่นใจว่าโปรแกรมนั้นทำงานได้ถูกต้อง ก่อนจะผ่านไปยังการทดสอบขั้นต่อไป
2. SIT Test หรือ System Integration Test เป็นการทดสอบแบบเชื่อต่อกับหลายๆระบบ โดยปกติการพัฒนาโรบอทอาจะเป็นไปได้ที่ว่า Process นึงนั่นแบ่งให้ Developer แต่ละคนไปทำในแต่ละส่วน การทดสอบแบบนี้คือการเอาโปรแกรมของทุกๆคนมารวมกันแล้วทดสอบ หรือมีการทดสอบกับระบบภายนอกว่าถ้าทดสอบแบบ End to End ตั้งแต่ต้นจนจบแล้ว โรบอทยังทำงานปกติหรือไม่
3. UAT หรือ User Acceptance Test หรือการทดสอบร่วมกับผู้ใช้จริงๆ เพื่อเป็นการสอนการใช้งานเบื้องต้นให้กับผู้ใช้ และเป็นการตรวจสอบว่าโรบอททำงานได้ตรงกับผู้ใช้หรือไม่ มีจุดไหนที่เข้าใจผิดหรือไม่ ก่อนจะนำไปใช้งานจริงๆ
4. Performance Test/Regression testing เพื่อทดสอบการทำงานจริงๆจำนวนมากๆเพื่อดูประสิทธิภาพ ความเสถียรภาพของโรบอท ก่อนนำไปใช้งานจริง

ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากกว่าการพัฒนาโรบอทด้วยซ้ำ และหากเป็น Process ที่ค่อนข้างใหญ่เราจำเป็นต้องเผื่อระยะเวลาแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นตามขนาดของ Process ครับ หากมีข้อสงสัยส่วนไหนสอบถามใน Page Ping2Share กันได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความถัดไป สวัสดีครับ