คู่มือการใช้งาน User Manual สิ่งสำคัญในการทำงานกับโรบอท

อีกหนึ่งกิจกรรมที่นำโรบอทเข้าไปใช้งานนั่นคือ การทำคู่มือการใช้งานโรบอทครับ เพราะหากโรบอททำงานเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราสามารถเปิดเอกสาร User Manual ขึ้นมาเพื่อเป็นเอกสารประกอบการใช้งาน การแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆเกิดขึ้น

โดยเอกสาร User Manual ควรจะบอกรายละเอีนดขึ้นตอนการใช้งานตั้งแต่การเตรียมไฟล์ที่จำเป็น ที่จัดเก็บไฟล์ต่างๆ ทั้งไฟล์ Input ไฟล์ Output การตั้งเวลาการรันประจำวัน ประจำเดือน ค่า Asset ที่โรบอทต้องใช้มีอะไรบ้าง เป็นต้น และหากเกิดปัญหาขึ้นมา ทางผู้ใช้ควรจะต้องปฎิบัติอย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้งานมีเสถียรภาพมากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น

จึงถือว่ากระบวนการทำเอกสาร User Manual จึงเป็นอีกกิจกรรมที่มีความสำคัญมากในการพัฒนา Software ทุกประเภทครับ หากมีข้อสงสัยส่วนไหนสอบถามใน Page Ping2Share กันได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความถัดไป สวัสดีครับ