Configuration

ทำความรู้จักกับไฟล์ configuration ของโรบอทกัน

สวัสดีครับทุกๆท่าน วันนี้จะพามาทำความเข้าใจกับไฟล์ Configuration ของโรบอทกันนะครับ เพราะโดยปกติแล้วในการทำงานของโรบอท จะมีค่าบางอย่างที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งค่าที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นั้นเราไม่ควรจะเก็บไว้ใน Code ของโรบอทครับ แต่เราจะแยกในส่วนนี้ออกมาเป็นไฟล์ Excel เพื่อใช้ตั้งค่าโรบอทได้ ซึ่งค่าต่างๆที่เราควรคำนึงในการแยกเป็นไฟล์ configuration คือ

1. Path ในการจัดเก็บไฟล์ ทั้งไฟล์ตั้งต้น รวมถึงไฟล์ Output ที่ได้จากโรบอท
2. Email ต่างๆ เช่น หัวข้อ Email, Body ส่งหาใคร CC ใคร
3. URL/Path ของโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่
4. ค่าภาษี 7% อนาคตอาจเปลี่ยนเป็น 10% ได้
5. ค่าตัวแปรต่างๆเพื่อให้โรบอทคำนวน
6. Error message ต่างๆที่ต้องการให้โรบอทแจ้งกับเรา
7. ค่าอื่นๆที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

โดยหลักการแล้วค่าที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ ควรแยกออกมาเป็นไฟล์ Config นั่นเองครับ เพื่อหากเรามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เราไม่ต้องเข้าไปแก้ไขใน Code ของโรบอทนั่นเอง หากมีคำถามส่วนไหนพูดคุยกันได้ใน Facebook Page Ping2Share ได้นะครับ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ