Split file

ทำ Robot ให้ช่วยแยก sheet excel ตาม column ที่กำหนด

สวัสดีครับ วันนี้เรามาทำ Robot เพื่อให้ช่วยแยก sheet ในไฟล์ excel ตาม column ที่กำหนดไว้นะครับ ซึ่งครั้งนี้เราจะสร้าง Robot โดยใช้ Template ที่โปรแกรมมีให้ครับ โดยวิธีทำมีดังนี้ครับ

1. เปิดโปรแกรม UiPath StudioX ขึ้นมา
2. สังเกตตรง New from template จากด้านล่างขวาเลือก Split Excel Sheet into multiple sheets
3. ตั้งชื่อไฟล์ และ folder สำหรับเก็บไฟล์ Robot
4. โปรแกรมจากทำการสร้าง code โรบอทเบื้องต้นเตรียมไว้ใช้งานทันที
5. โดย code ที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้จะมี Excel ไฟล์อยู่สองส่วนคือ input file และ output file โดยสามารถดูข้อมูล input file ได้โดยดูที่ Resource > InputData คลิ๊กขวาเลือก Open Excel file หรือ Open Excel file location ได้ครับ
6. ในส่วน code ขั้นตอนแรก Delete File คือเป็นการเช็คว่ามีไฟล์ output อยู่แล้วหรือเปล่า ถ้ามีจะทำการลบไฟล์นั้นก่อนครับ
7. ในส่วน Use Excel File ขั้นแรกจะเป็นการสร้าง Output File เปล่าๆออกมาก่อนครับ
8. Robot จะเริ่มทำส่วนประเทศ France ก่อนครับ โดยการ
– Rename sheet1 ของ Output file ให้เป็น France
– Filter ไฟล์ InputData ให้กรองเฉพาะประเทศ France ใน column Country
– Robot ทำการ copy ข้อมูลจาก InputData ไปยัง Output file ที่ sheet France
– ปรับข้อมูลใน sheet France ให้เป็นรูปแบบ Table
9. Robot ทำส่วนของ Output file ของประเทศ Germany
– Robot สร้าง sheet ใหม่โดยตั้งชื่อ sheet ว่า Germany
– Filter ไฟล์ InputData ให้กรองเฉพาะประเทศ Germany ใน column Country
– Robot ทำการ copy ข้อมูลจาก InputData ไปยัง Output file ที่ sheet Germany
10. Robot ทำส่วนของ Output file ของประเทศ USA ซึ่งรูปแบบจะเหมือนกับข้อ 9 ครับ

โดยผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ใน My Document\CategorizedOutput.xlsx ครับ โดยเราสามารถนำ code ชุดนี้ไปปรับใช้ในงานของเราได้ครับ ลองทำตามกันดูนะครับ หากติดปัญหาส่วนไหนสอบถามกันได้ใน Facebook Page Ping2Share ได้นะครับ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ