Google เอาจริง!! ไม่รีบแก้เว็บให้เป็น HTTPS ระวังเว็บไม่แสดงผลนะ

สวัสดีครับทุกท่าน เนื่องจากข่าวล่าสุดจากทาง Google ที่ให้ความสำคัญกับเว็บต้องใช้งานผ่าน HTTPS นอกจากจะมีผลกับการจัดอันดับเว็บแล้ว ข่าวล่าสุดนั้นทาง Google จะเริ่มทำการ block เนื้อหาที่ยังทำงานงานผ่าน HTTP อยู่ในอนาคตอันไกล้นี้ โดยตรวจสอบเว็บได้จากด้านหน้าชื่อเว็บ ว่าเป็น HTTP หรือ HTTPS ครับ

โดยตั้งแต่ Chrome version 79 เป็นต้นไป ซึ่งแผนจะออกช่วงเดือนธันวาคม 62 นี้ โปรแกรม Chrome จะปิดข้อมูลที่เป็น HTTP อัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานหากต้องการดูเว็บที่เป็น HTTP จะต้องไปตั้งค่าในโปรแกรม Chrome ให้ยินยอมในการแสดงผลเว็บนี้ จึงจะสามารถดูได้ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่ผู้ใช้งานจะเลือกออกจากเว็บแทนที่จะไปตั้งค่าส่วนนี้ครับ

จะเห็นว่าเว็บในปัจจุบันจะต้องทำงานผ่าน HTTPS เป็นขั้นต่ำเรียบร้อยแล้ว หากเว็บท่านยังทำงานผ่าน HTTP อยู่ สามารถแก้ไขได้โดยปรึกษาโฮสของท่านเพื่อทำการเปิด SSL ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ครับ

ที่มาของข่าว

No Comments

Leave a Comment