แค่ทำโปรแกรมให้ใช้งานได้ยังไม่พอ แต่ถ้าเจอข้อผิดพลาด โปรแกรมต้องจัดการตัวเองได้

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้จะมาพูดถึงการเขียนโปรแกรมขึ้นมาตัวหนึ่ง หากสามารถใช้งานได้แล้ว แต่เรายังไม่ถือว่าโปรแกรมนั้นเสร็จสมบูรณ์นะครับ เพราะต้องคำนึงถึงหากโปรแกรมเจอข้อผิดพลาด ตัวโปรแกรมเองควรจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้

โดยข้อผิดพลาดจะมีศัพท์ทางเทคนิคคือ exception handling ครับ จะมีหลายกรณีมากๆเช่น โปรแกรมหาไฟล์ที่ต้องการไม่เจอ หรือ internet หลุดระหว่างทำงาน หรือไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมอื่นได้ หรือสิ่งผิดปกติใดๆที่มาขัดขวางการทำงานระหว่างโปรแกรมกำลังทำงานครับ ซึ่งโปรแกรมที่ดี ควรจะมีความสามารถในการจัดการข้อผิดพลาดเหล่านี้เช่น พยายามทำงานอีกครั้ง หรือ หากพยายามแล้วก็ยังทำไม่ได้ ก็ให้ส่งอีเมล์แจ้งปัญหาพร้อมรายละเอียดกับผู้ดูแลครับ โดยโปรแกรมเมอร์จะมีหน้าที่เขียนโปรแกรมให้สามารถจัดการกับปัญหาส่วนนี้ได้ครับ

ฉะนั้นหากโปรแกรมไม่สามารถจัดการส่วนน้ได้ เมื่อเจอข้อผิดพลาดแล้วโปรแกรมค้างไปเฉยๆ เพราะไม่จัดการกับข้อผิดพลาดได้ ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลจะไม่สามารถรู้สาเหตุและไม่สามารถหาวิธีแก้ไขได้ครับ

No Comments

Leave a Comment