เทคโนโลยี RPA หรือ Software Robot สามารถช่วยงานคนอะไรได้บ้าง

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี RPA ที่เป็นการนำ Software Robot มาทำงานร่วมกันคนนั้น เราจะรู้อย่างไรว่า bot ที่นำมาช่วยงานสามารถทำอะไรได้บ้าง เพราะการจะเปลี่ยนงานที่ใช้คนมาให้ bot ทำงานแทนต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่ Bot จะสามารถทำงานได้จริงๆ โดยขอยกตัวอย่างงานที่ bot สามารถทำในปัจจุบันได้ มีดังนี้ครับ

  1. งานกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยมีเงื่อนไขต่างๆ กำหนดไว้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์ หรือเงื่อนไขที่กำหนด ให้ Bot ไปทำงานขั้นตอน 123 หรือไปทำ 456 แทนได้
  2. งานรวบรวมข้อมูลจากเว็บหลายๆแห่ง เช่น เก็บราคาทองประจำวัน ประจำชั่วโมง เก็บราคาหุ้น และอื่นๆ
  3. งาน Excel เทียบข้อมูลหลายๆแหล่ง แล้วนำเสนอออกรายงาน
  4. งานดึงรายงานจากระบบประจำวัน หรือ ประจำชั่วโมง
  5. งานรับส่งอีเมล์
  6. งานปริ้นเอกสาร
  7. งานอ่านตัวอักษรจากภาพ(ภาษาอังกฤษค่อนข้างแม่นยำ แต่ภาษาไทยขึ้นกับคุณภาพของภาพ)

โดยลักษณะที่ Bot ทำได้จะเหมือนคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ครับ เช่น เปิดโปรแกรม สั่งคลิ๊กตามลำดับ การพิมพ์ตัวอักษรลงในช่องต่างๆ สามารถกำหนดเงื่อนไขว่าหากเจอเหตุการณ์นี้ หรือ ข้อมูลนี้ ให้ทำหรือไม่ทำอะไร การค้นหารูปหรือ icon การคำนวนค่าต่างๆ สั่งให้ปิดโปรแกรม และอีกมากมายที่สามารถทำงานได้เหมือนคน จะเห็นว่าระบบ RPA สามารถทำงานได้หลากหลายมากมายเลยครับ ในบทความถัดๆไปจะมีตัวอย่างการทำงานของแต่ละแบบให้เห็นภาพครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความถัดครับ สวัสดีครับ

No Comments

Leave a Comment