นำ Bot มาทำงานแทนคน มีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไรบ้างนะ

สวัสดีครับ วันนี้เรามาทำความรู้จัก เทคโนโลยี RPA ที่เป็นการนำ bot มาช่วยงานในด้านที่คนต้องทำซ้ำๆและมีจำนวนมากแทนคน เพื่อให้คนไปทำงานที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่ากับธุรกิจมากกว่าครับ หากยังไม่ทราบว่า RPA คืออะไร สามารถย้อนกลับไปดูในบทความหน้านี้ได้นะครับ ซึ่งประโยชน์การนำ bot มาใช้กับธุรกิจมีประโยชน์อย่างไรได้บ้าง ซึ่งมีข้อดีหลักๆ 5 ข้อดังนี้ครับ

 

1) ลดต้นทุน ซึ่งการเปลี่ยนงานมาเป็นโดยเป็นการทำงานอัตโนมัติ จะสามารถประหยัดต้นทุนได้จากการนำ bot มาทำงานหรือช่วยเหลืองานคน ซึ่งโดยเฉลี่ยจะสามารถประหยัดต้นทุนได้ถึง 30%

2) ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น เพราะการใช้ bot ทำให้พนักงานของเรา ที่เป็นทรัพยากรของบริษัทที่มีมูลค่าสูง ไปใส่ใจและช่วยเหลือกับลูกค้าได้เต็มที่

3) ลดความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาด เพราะการทำงานของคนนั้น มีโอกาสที่คนจะเหนื่อยล้าจากการทำงาน จนอาจทำงานผิดพลาดได้ แต่การใช้ bot ที่เป็นการทำงานโดยโปรแกรม ข้อผิดพลาดจะไม่มีหรือมีน้อยกว่ามากๆ

4) เป็นโอกาสที่ดี ที่จะตรวจสอบการทำงานและปรับปรุงการทำงานของพนักงานที่ไม่ชัดเจน ให้มีมาตรฐานและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ถูกต้องมากยิ่งขึ้น และย้ายงานที่ใช้เวลา และมีจำนวนมากเข้าสู่ระบบอัตโนมัติแทน

5) ระบบ RPA ไม่ได้ส่งผลกระทบกับระบบ IT ที่ใช้ในปัจจุบัน เพราะเป็นระบบภายนอกที่ทำงานโดยการเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ โดยทำงานตามหลักการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ จึงไม่ต้องแก้ไขระบบภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เทียบกับการรวมระบบใหญ่ๆนั้นจะต้องแก้ไขระบบภายในจำนวนมาก จึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้ ความเสี่ยงจากการนำระบบนี้มาใช้จึงน้อยกว่ามาก

จะเห็นว่าจริงๆการนำเทคโนโลยี bot นี้มาช่วยงานคน มีประโยชน์มากมายเลยครับ เพื่อให้คนสามารถมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และได้ใช้ศักยภาพได้มากขึ้น แล้วย้ายงานที่ต้องทำซ้ำๆเปลี่ยนเป็นงานอัตโนมัติแทน โดยหากท่านใดมีงานที่ใช้คนทำจำนวนมาก ใช้เวลาทำมาก ไม่ได้มีความซับซ้อนมาก การนำ RPA มาใช้ จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจคุณเป็นอย่างสูงมากครับ

No Comments

Leave a Comment