PROPER

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน เข้าสู่หน้าร้อนกันแล้วนะครับแต่เป็นหน้าร้อนที่มีฝนตกรัวๆเลย รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ บทความประจำสัปดาห์นี้เป็นสูตรใน Excel ที่ใช้เปลี่ยนข้อความให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ถือว่าเป็นสูตรที่จัดการกับข้อความที่ดีมากๆสูตรหนึ่งเลยครับ มาดูวิธีใช้งานกันเลยครับ

โครงสร้างสูตร PROPER

PROPER(ข้อความ)

โดยสูตร PROPER นี้ใช้สำหรับจัดข้อความให้เหมาะสม คืออักษรแรกของแต่ละคำให้เป็นตัวใหญ่ และตัวอักษรถัดไปเป็นตัวเล็กครับ มาดูตัวอย่างการใช้งานกันครับ

ตัวอย่างแรก ข้อความเป็นตัวอักษรตัวเล็กทั้งหมด ใช้สูตร Proper แล้ว ตัวแรกของคำจะเป็นตัวใหญ่ตัวถัดไปเป็นตัวเล็ก

ตัวอย่างที่สอง ข้อความเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด ใช้สูตร Proper แล้ว ตัวแรกของคำจะเป็นตัวใหญ่ตัวถัดไปเป็นตัวเล็กเช่นกัน

ตัวอย่างที่สาม ข้อความเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กมั่วๆ พอใช้สูตร Proper แล้ว ตัวแรกของคำจะเป็นตัวใหญ่ตัวถัดไปเป็นตัวเล็กเช่นกันครับ

สูตร Proper นี้ถ้าเราต้องการปรับข้อความจำนวนมากๆ แทนที่เราจะค่อยๆไล่แก้ทีละตัว เปลี่ยนมาใช้สูตรนี้จะช่วยเราได้มากๆเลยครับ และที่สำคัญไม่พลาดทุกจุดแน่นอนครับ ไหนๆพูดถึงสูตรนี้แล้ว ยังมีอีกสองสูตรที่ทำหน้าที่แปลงข้อความเหมือนกันคือ

1. UPPER > ใช้เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวใหญ่ทั้งหมด

2. LOWER > ใช้เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวเล็กทั้งหมด

ถ้ามีเหตุการณ์ที่ต้องเปลี่ยนข้อความเป็นตัวใหญ่ตัวเล็ก อย่าลืมสามสูตรนี้นะครับ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยในส่วนไหน สามารถพูดคุยกันได้ที่เพจ Ping2Share นะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความถัดไปครับ สวัสดีครับ

No Comments

Leave a Comment