SQL Logical Operator in MS Access

สวัสดีครับทุกท่าน จากสัปดาห์ที่แล้วเรารู้จักวิธีการใช้ Where Clause ของ SQL กันแล้วนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้ เรามาทำให้ where ขอเราสามารถใช้งานได้ดีขึ้นโดยใช้ Logical operator เพื่อให้สามารถใส่ได้หลายเงื่อนไขได้ ติดตามกันได้จากบทความนี้กันนะครับ

AND Syntax (Condition เป็นจริงทั้งคู่ถึงจะตรงเงื่อนไข)

SELECT column1, column2, …

FROM table_name

WHERE condition1 AND condition2


OR Syntax (Condition เป็นจริงเพียงข้างเดียวก็ตรงเงื่อนไข)

SELECT column1, column2, …

FROM table_name

WHERE condition1 OR condition2


Not Syntax (สลับค่าของ condition)

SELECT column1, column2, …

FROM table_name

WHERE  NOT condition


สรุปตารางการใช้งาน AND, OR, NOT

โดยคำสั่ง AND, OR, NOT จะใช้ร่วมกับพวก condition ทั้งหลายครับ โดย AND และ OR จะใช้จับคู่ระหว่าง 2 condition ครับ ส่วน NOT จะใช้เปลี่ยนค่าจากจริงเป็นเท็จและจากเท็จเป็นจริงครับ

โดยตัวอย่างตารางข้อมูลยังใช้แบบเดียวกับสัปดาห์ที่แล้วดังตารางด้านล่างครับ

ตัวอย่างการใช้ AND Operator

ตัวอย่างนี้เป็นการใช้ AND เพื่อดึงข้อมูลด้วยเงื่อนไข อายุมากกว่า 1 และ วันที่สร้าง = 11/1/2017 ซึ่งเครื่องหมาย # หน้าหลังเพื่อบอกว่าข้อมูลนี้เป็นประเภทวันที่ครับ แต่ต้องเช็ค Format วันที่กับฐานข้อมูลที่ใช้ก่อนนะครับ ซึ่งจะไม่เหมือนกันครับ จึงได้ข้อมูลลูกค้าชื่อ ร่ำรวยที่อายุ 29 สร้างเมื่อวันที่ 11/1/2017 ครับ

 

ตัวอย่าง OR Operator

ตัวอย่างนี้เป็นการใช้ OR เพื่อดึงข้อมูลด้วยเงื่อนไขอายุเท่ากับ 20 หรือ วันที่สร้าง = 11/1/2017 แปลว่า หากตรงเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่ารายการนั่นตรงตามเงื่อนไข ทำให้ดึงออกมาได้สองรายการคือ ร่ำรวย ที่ตรงเงื่อนไขวันที่สร้าง และ ตั้งใจ ที่ตรงเงื่อนไขอายุ 20 นั่นเองครับ

 

ตัวอย่าง NOT Operator

ตัวอย่างนี้ใช้ NOT นำหน้า อายุเท่ากับ 20 จึงเปลี่ยนความหมายได้เป็น ดึงข้อมูลที่อายุไม่เท่ากับ 20 นั่นเองครับ จึงได้ข้อมูลสามรายการที่อายุไม่เท่ากับ 20 นั่นเองครับ

ตัวอย่างการใช้ () เพื่อให้คำนวนใน () ก่อน

การใช้ () ครอบ condition นั้น เป็นการบอกว่าเราจะคำนวนในวงเล็กก่อน แล้วค่อยมาคิดส่วนนอกวงเล็บครับ เหมือนการคำนวนเลขที่ทำในวงเล็บก่อนเลยครับ ในที่นี้หมายความว่า ไม่เอาลูกค้าที่อายุเท่ากับ 20 และ วันที่สร้างเป็นวันที่ 11/15/2017 หรือวันที่ 11/16/2017 ก็ได้ครับ

 

สัปดาห์นี้เราก็สามารถใช้ where clause ได้ซับซ้อนขึ้นกันนะครับ ส่วนบทความถัดไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันนั้น ติดตามกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าครับ สำหรับตอนนี้ไปฝึกการใช้งานกันนะครับ และหากมีข้อสงสัยส่วนไหน สอบถามพูดคุยกันได้ที่เพจ Ping2Share นะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความถัดไปครับ สวัสดีครับ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

No Comments

Leave a Comment