SubTotal Function

สวัสดีครับทุกท่าน สัปดาห์นี้เรากลับมาศึกษาสูตร Excel เพิ่มเติมกันครับ โดยสัปดาห์นี้จะพูดถึงสูตร SubTotal กันครับ เป็นสูตรมีประโยชน์มากๆอีกตัวหนึ่งในกรณีที่เราใช้ Filter แล้วอยากให้ค่าที่คำนวณเปลี่ยนตาม filter ครับ เรามาลองมาดูกันเลยดีกว่าครับ

โครงสร้างสูตร SubTotal

 

SUBTOTAL( <รหัสสูตรคำนวณ> , <ช่วงคำนวณ1>, [<ช่วงคำนวณ2>]…)

 

โดยสูตร SubTotal นั้นใช้ข้อมูลหลักๆ 2 ส่วนคือ

  1. รหัสสูตรคำนวณ เป็นรหัสที่ใช้สำหรับคำนวณว่าเป็นประเภทไหนเช่น COUNT, SUM, MAX, MIN และ อื่นๆ ซึ่งจะกล่าวในลำดับถัดไปครับ
  2. ช่วงคำนวณ ว่าเราต้องการคำนวณในช่วงไหนบ้าง สามารถกำหนดได้มากกว่า 1 ช่วงโดยขั้นด้วยเครื่องหมาย “,” แต่ต้องมีอย่างน้อย 1 ช่วงสำหรับสูตรนี้ครับ

เรามาดูตัวอย่างการใช้งานสูตรนี้กันครับ

จากรูปด้านบน เราจะมีข้อมูล 1-10 เพื่อทดลองเล่นดูกันนะครับ


และเมื่อเราพิมพ์สูตร SubTotal แล้วจะเห็นว่า ค่าที่ต้องใส่ส่วนแรกจะใส่เป็นรหัสฟังก์ชั่นสูตร โดยสามารถดูรหัสทั้งหมดได้จากตารางด้านล่างครับ

โดยปกติสูตรนี้จะคำนวณเฉพาะค่าที่แสดงอยู่หลังจากที่เรา Filter แล้ว แต่ถ้าอยากให้คำนวณในกรณีของการซ่อนแถวด้วยต้องใช้สูตรชุด 1xx แทนครับ

 


เราเลยลองเขียนสูตร Count ปกติเทียบกับสูตร SubTotal กันครับ โดย count ช่อง B2:B11 ได้ค่าออกมา 10 เหมือนกันครับ

 


แต่เมื่อเรา Filter เอาเฉพาะค่า 1-7 จะเห็นว่า SubTotal จะเปลี่ยนค่านับเท่าที่เห็นได้ค่าเป็น 7 แต่ถ้าเป็นสูตร count ปกติจะยังคงเป็น 10 เช่นเดิมครับ

 


มาดูอีกตัวอย่างกันครับ คือเราเปลี่ยนจากการ Filter เป็นการ Hide หรือการซ่อนแถวกันครับ ผมจะซ่อนแถวที่ 5-6 ออกไป จะเห็นว่าทั้งสูตร SubTotal และ Count ได้ค่าเหมือนกันคือ 10 ครับ นั่นเป็นเพราะว่า รหัสที่เราใส่ในสูตร SubTotal เป็นแบบสนใจเฉพาะ Filter เท่านั้น ถ้าอยากให้คำนวณเฉพาะที่เห็นในรูปแบบ Hide แถวด้วย เราต้องมาใช้รหัส 1xx แทนนั่นก็คือรหัส 102 ครับ

 


เมื่อเราเปลี่ยนสูตร SubTotal จาก =SUBTOTAL(2,B2:B11) เป็น =SUBTOTAL(102,B2:B11) ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็น 8 อย่างถูกต้องครับ

 

ลองฝึกเล่นกันดูนะครับสำหรับสูตร SubTotal เป็นอีกสูตรที่มีประโยชน์สำหรับนำไปใช้กับงานที่ใช้ Filter ครับ หากมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะ สามารถพูดคุยกันได้ที่เพจ Ping2Share นะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความถัดไปครับ สวัสดีครับ

No Comments

Leave a Comment