AverageIF and AverageIFs Functions

สวัสดีครับทุกท่าน สัปดาห์นี้เรามารู้จักคำสั่ง AverageIF และ AverageIFs โดยเป็นสูตรพื้นฐานที่มีโอกาสใช้งานสำหรับนำข้อมูลไปวิเคราะห์กันครับ เรามาลองมาดูกันเลยดีกว่าครับ

 

โครงสร้างสูตร AverageIF

 

AVERAGEIF ( <ช่วงตรวจสอบ> , <เงื่อนไขไว้ตรวจสอบ>, <ช่วงค่าที่นำมาเฉลี่ย>)

 

สูตร AVERAGEIF ใช้ข้อมูลสามส่วนดังนี้ครับ

 1. ช่วงตรวจสอบ > ในที่นี้คือช่วงข้อมูลที่ใช้เทียบกับเงื่อนไขที่เราต้องการ
 2. เงื่อนไขในการตรวจสอบ > เป็นเงื่อนไขเมื่อเทียบกับช่วงตรวจสอบแล้ว หากตรงเงื่อนไขก็จะนำเฉพาะบรรทัดนั้นมาคำนวน
 3. ช่วงค่าที่นำมาเฉลี่ย > คือช่วงค่าตัวเลขที่จะนำมาเฉลี่ย

เรามาดูตัวอย่างกันครับ

 

จากตัวอย่างด้านบน เราอยากจะเฉลี่ยยอดการซื้อของลูกค้า a เท่านั้น เราจึงกำหนดได้ดังนี้ครับ

 • ช่วงตรวจสอบ > คือคอลัมม์ลูกค้า จึงใส่เป็นช่วง A2:A19
 • เงื่อนไขในการตรวจสอบ > เงื่อนไขคือเอาเฉพาะลูกค้า a จึงใส่ค่าเป็น “a”
 • ช่วงค่าที่นำมาเฉลี่ย > เป็นเฉลี่ยยอดซื้อจึงใส่เป็นช่วง C2:C19

เมื่อใส่ข้อมูลที่ต้องการครบแล้ว สูตร AVERAGEIF จะสนใจเฉพาะรายการที่เป็นลูกค้า a เท่านั้น จึงสนใจเฉพาะบรรทัดที่มีลูกศรสีแดงแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยได้เป็น (3454.25+1255+1599.25)/3 = 2102.83 นั่นเองครับ

ต่อมาเรามาดูอีกสูตรนั่นก็คือ AVERAGEIFS การทำงานเหมือนกันเลยครับ แต่มี s ห้อยท้ายนั่นคือสูตรนี้สามารถใส่ได้มากกว่า 1 เงื่อนไขนั่นเองครับ

 

โครงสร้างสูตร AverageIFs

 

AVERAGEIFS ( <ช่วงค่าที่นำมาเฉลี่ย> , <ช่วงตรวจสอบ1>, <เงื่อนไขไว้ตรวจสอบ1> , <ช่วงตรวจสอบ2>, <เงื่อนไขไว้ตรวจสอบ2>…)

 

สูตร AVERAGEIFS ใส่คล้ายๆกับ AVERAGEIF แต่ย้ายช่วงค่าที่นำมาเฉลี่ยมาไว้ด้านหน้าสุด และการตรวจสอบเงื่อนไขไปลำดับถัดๆไปครับ มาดูตัวอย่างกันครับ

 

 

จากตัวอย่างด้านบน เราอยากจะเฉลี่ยยอดการซื้อของลูกค้า a และ เฉพาะสินค้า p1 เท่านั้น เราจึงกำหนดได้ดังนี้ครับ

 • ช่วงค่าที่นำมาเฉลี่ย > เป็นเฉลี่ยยอดซื้อจึงใส่เป็นช่วง C2:C19
 • ช่วงตรวจสอบ1 > คือคอลัมม์ลูกค้า จึงใส่เป็นช่วง A2:A19
 • เงื่อนไขในการตรวจสอบ1 > เงื่อนไขคือเอาเฉพาะลูกค้า a จึงใส่ค่าเป็น “a”
 • ช่วงตรวจสอบ2 > คือคอลัมม์สินค้า จึงใส่เป็นช่วง B2:B19
 • เงื่อนไขในการตรวจสอบ2 > เงื่อนไขคือเอาเฉพาะสินค้า p1 จึงใส่ค่าเป็น “p1”

เมื่อใส่ข้อมูลที่ต้องการครบแล้ว สูตร AVERAGEIFS จะสนใจเฉพาะรายการที่เป็นลูกค้า a และสินค้า p1 เท่านั้น จึงสนใจเฉพาะบรรทัดที่มีลูกศรสีแดงแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยได้เป็น (3454.25+1599.25)/2 = 2526.75 นั่นเองครับ

 

จบลงเรียบร้อยครับสำหรับสูตร AVERAGEIF และ AVERAGEIFS ครับ เป็นสูตรมีประโยชน์มากๆหากนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เวลาเจอโจทย์พวกหาค่าเฉลี่ยก็อย่าลืมสูตรนี้กันนะครับ และถ้าหากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถพูดคุยได้ที่เพจ Ping2Share กันได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความถัดไปนะครับ สวัสดีครับ

No Comments

Leave a Comment