Conditional Formatting Basic

สวัสดีครับ วันนี้เรามาเรียนพื้นฐานการใช้ Conditional formatting ของ Excel นะครับ

Function นี้ช่วยเอื้อประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนสี แสดงสัญลักษณ์ ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดได้นั่นเองครับ

เรามาเชิญชมกันเลยครับ

หลักการสร้าง Conditional Formatting

การใช้ Conditional formatting นั้นเราจำเป็นต้องรู้หลักๆก่อนเลยคือ

1. เงื่อนไขที่ใช้ เช่น ถ้ามากกว่า 1000 ให้ช่องเป็นสีเขียว
และหากน้อยกว่าเท่ากับ 1000 ให้ช่องเป็นสีเหลือง

2. ช่วงข้อมูล ที่นำเงื่อนไขนี้ไปใช้ เช่น ช่วง C5:C7 เป็นต้น

เริ่มต้นสร้าง Conditional Formatting

เราสามารถสร้าง Conditional formatting ได้ง่ายๆโดย
1. ลากคลุมช่วงของข้อมูลที่ต้องการ

2. เลือกเมนู Home > Conditional formatting > Highlight Cells Value
>เลือก Greater Than… เพื่อกำหนดเงื่อนไขมากกว่า

3. กำหนดค่า 1000 ใส่สีเป็นสีเขียว กด OK

4. ทำแบบเดียวกันสำหรับเงื่อนไขน้อยกว่าหรือเท่ากับโดยการเลือก Home > Conditional formatting > Highlight Cells Value แต่เนื่องจากในเมนูไม่มี น้อยกว่าหรือเท่ากับให้เลือก เราจึงต้องเลือก More Rules แทน

5. เลือก Less than or equal to แล้วใส่ค่า 1000
แล้วคลิ๊กปุ่ม Format เพื่อกำหนดรูปแบบสีที่ต้องการ

6. ตัวอย่างคืออยากให้ highlight ช่องให้เป็นสีเหลือง ทำได้ด้วยการเลือก tab fill แล้วเลือก background color ที่เป็นสีเหลือง กด OK

เรียบร้อยครับ เราก็จะได้ช่องสีที่เปลี่ยนตามค่าอย่างอัตโนมัติแล้วครับ

Blog ถัดไปจะพาไปเล่นในระดับ Advance ขึ้นครับ อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

No Comments

Leave a Comment