Short Cut Excel ที่ใช้บ่อยมาก…

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน คราวนี้มาถึงความรู้ในด้าน Excel บ้างนะครับ วันนี้มาแชร์เรื่อง Key ลัดที่ใช้บ่อยๆของโปรแกรม Excel นะครับ โดยประโยชน์ของการใช้ Key ลัดนี้จะช่วยประหยัดเวลาการทำงานจากที่ต้องใช้ mouse มาคลิ๊ก, หรือ scroll เลื่อนหาช่องที่ต้องการ ซึ่งหากต้องทำงานกับตารางข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ๆนี่ จะทำให้สิ้นเปลืองเวลามากๆเลยนะครับ ผมเลยสรุปตัวหลักๆที่ใช้บ่อยมาก... ดังนี้ครับ

 


1. Alt + =
กด Alt ค้างแล้วตามด้วยปุ่ม “=” จะเป็น Function Auto Sum จะเป็นการรวมเลขจากด้านบนที่ติดกันอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะข้อมูลประเภทตัวเลขเท่านั้น หากเป็นประเภทตัวอักษรจะไม่สามารถใช้งานได้ (สังเกตุได้จากมีสามเหลี่ยมสีเขียวด้านซ้ายบนของเซลล์)

 


2. Ctrl + Page Up / Page Down
Ctrl + Page Up ใช้ในการเปลี่ยนไปยัง  sheet ด้านซ้ายของ Sheet ที่กำลังใช้งาน
Ctrl + Page down ใช้ในการเปลี่ยนไปยัง  sheet ด้านขวาของ Sheet ที่กำลังใช้งาน

 


3.  Ctrl + Home/End
Ctrl + Home เลื่อน cell cursor ไปยังข้อมูลช่องแรกของ sheet
Ctrl + End เลื่อน cell cursor ไปยังข้อมูลช่องสุดท้ายของ sheet

 


4. Alt + Enter
Alt + Enter ใช้ขึ้นบรรทัดใหม่ในช่องเซลล์เดิม

 


5. Ctrl + ลูกศร
Ctrl + ลูกศร ใช้เลื่อนไปยังช่องสุดท้ายตามลูกศร บน, ล่าง, ซ้าย, ขวา (ช่องข้อมูลต้องติดกัน)

 


6. Ctrl + Shift + ลูกศร
Ctrl + Shift + ลูกศร ใช้เลือกเป็นช่วงจากต้นทางไปยังช่องสุดท้ายตามลูกศร บน, ล่าง, ซ้าย, ขวา (ช่องข้อมูลต้องติดกัน)

 


7. F4
F4 ใช้สำหรับ lock cell ที่เป็นประเภทสูตร เพื่อไม่ให้เวลา copy แล้วช่องที่อ้างอิงเลื่อนตาม

 


8. Alt + ลูกศรลง
Alt + ลูกศรลง เพื่อแสดง dropdown list ให้เลือกใส่ตามข้อมูลที่เคยกรอกมาในคอลัมม์นั้น แล้วกดปุ่มลูกศรลงเพื่อเลื่อนไปเลือกข้อมูลใน list แล้วกด Enter สำหรับยืนยันการเลือกข้อมูล

 


9. Ctrl + F / H
Ctrl + F ใช้ค้นหาข้อมูลใน sheet
Ctrl + H ใช้เปลี่ยนข้อมูลจากค่าหนึ่งเป็นอีกค่าหนึ่งใน sheet

 


10. Ctrl + Shift + Enter
Ctrl + Shift + Enter ใช้เปลี่ยนสูตรให้เป็นประเภท Array

 


11. Alt + F11
Alt + F11 ใช้เปิด editor สำหรับเขียนโปรแกรม VBA

ส่วนโพสหน้า จะมีสรุปสูตรที่ใช้บ่อยๆ พร้อมตัวอย่างภาพและคำอธิบายที่เข้าใจได้ง่ายๆ อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ ขอบคุณครับ 🙂

No Comments

Leave a Comment